Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zorggegevens.nl

  Zorggegevens.nl: wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

  Informatie over gegevensbronnen zoals zorgregistraties, enquêtes, monitors en langlopende (cohort) onderzoeken. Primair bedoeld voor professionals zoals epidemiologen, wetenschappers en beleidsmakers en voor studenten. Wie verzamelt met welk doel welke gegevens, wie financiert dit, waar gebruikt men de gegevens voor (welke producten)?

  Bronnen: beschrijvende informatie over gegevensbronnen in de Metadatabase.

  Organisaties: welke Organisaties verzamelen of verwerken gegevens?

  Producten: de gegevensinfrastructuur voor beleidsproducten (websites en rapporten) bij Producten.

  Internationaal: achtergronden en toelichtingen bij Internationaal.

  Over Zorggegevens.nl

  Over de Adviescommissie Zorggegevens.nl