Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zorggegevens.nl Gegevensbronnen

LRGP (Leidsche Rijn GezondheidsProject)

Algemeen
Kenmerk Beschrijving
Naam: De naam van de gegevensbron. Leidsche Rijn GezondheidsProject
Afkorting: De afkorting van de gegevensbron. LRGP
Beschrijving: Een beschrijving van de gegevensbron (centrale onderwerpen, onderzoeksmethode). Het Leidsche Rijn gezondheidsproject (LRGP) is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en het gezondheidsverloop van de bewoners van Leidsche Rijn. Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen van de Julius Gezondheidscentra in Leidsche Rijn en het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Iedere bewoner kan zich aanmelden als deelnemer. Zij krijgen dan een medische check-up, het Individueel Gezondheidsprofiel (IGP). Via de huisarts wordt dit profiel in de jaren daarna aangevuld met informatie uit het medisch dossier van de deelnemer (bijv. informatie over medicijngebruik, diagnoses, eventuele ziekenhuisopnames). Deze gegevens komen in een anonieme, gecodeerde database terecht, waarin data voor de onderzoeker niet tot personen zijn te herleiden. Tenslotte kunnen als dat nodig is, de gecodeerde gegevens via TTP gekoppeld worden aan andere beschikbare ziekte, behandel en sterfteregistraties die worden bijgehouden in Nederland.
Gebruiksdoel: Het oorspronkelijke doel van de gegevensbron. Wetenschappelijk onderzoek naar determinanten van ziekte en gezondheid, kwaliteitsmanagement in de huisartsenzorg, managementinformatie t.b.v. public health en zorgaanbieders. Via onderzoek wordt de medische kennis in het algemeen vergroot over bijvoorbeeld behandelmethoden, het ontstaan van ziektes en de factoren die ziekte en gezondheid beïnvloeden.
Beschikbaarheid
Kenmerk Beschrijving
Beheerder gegevensbron: Organisatie of persoon die de gegevensbron beheert. Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)
Beschikbaarheid gegevens: Zijn de gegevens uit de gegevensbron ook voor derden beschikbaar? Ja, niet online
Voorwaarden beschikbaarheid: Condities waaronder de gegevens door derden zijn op te vragen. Via de projectgroepcoördinator. Exacte voorwaarden en het privacyreglement zijn op te vragen bij de projectcoördinator.
Contactgegevens voor gegevens: Contactgegevens voor aanvraag van gegevens van de gegevensbron. Dr. P.A. Berk, projectcoördinator
Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra
Emile Hullebroeckstraat 60
3543 BZ Utrecht
Tel.: 030 686 6114
E-mail: pberk@lrjg.nl 
Website: urlhttp://www.lrjg.nl/
Cijfers gegevensbron publiek online beschikbaar: Zijn er factsheets, jaarrapportages of andere rapporten met cijfers uit de gegevensbron? Nee
Afnemers/gebruikers: Organisaties/instellingen die gebruik maken van de gegevens uit de gegevensbron.
  • UMC afdelingen
  • Min. van VWS
  • RIVM
  • Provincies
  • Gemeenten
  • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken: Beleidsrelevante documenten/rapporten/dossiers/websites waarvoor de gegevensbron een (primaire) bron is.
Inhoud
Kenmerk Beschrijving
Geografische dekking: Het geografisch onderzoeksgebied van de gegevensbron, bijvoorbeeld heel Nederland of een bepaalde regio. Leidsche Rijn (wijk in Utrecht)
Eenheden in de gegevens: De belangrijkste items (gegevensbron-eenheden) die in de gegevensbron voorkomen, bijvoorbeeld patiënten, consumenten, contacten met de huisarts, ziekenhuisopnamen, verrichtingen. Individuen
Aantal eenheden bij meest recente meting: Aantallen van de belangrijkste eenheden in de gegevensbron bij de meest recente meting. Circa 7.000 deelnemers
Persoon die de gegevensbron invult: Degene die de vragenlijsten of het administratieve systeem invult. Huisartsen
Instelling of administratieve organisatie die gegevens voor de gegevensbron aanlevert: De instellingen/organisaties die de gegevens aanleveren. Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) Zie ook: urlhttp://www.lrjg.nl
Aantal personen of instellingen/organisaties die aanleveren: De hoeveelheid personen of instellingen/organisaties waarover gegevens worden verzameld. 4 vestigingen
Variabelen: De belangrijkste variabelen in de gegevensbron. Morbiditeit
Mortaliteit
Prescriptie
Verrichtingen
Verwijzingen
Operationeel
Kenmerk Beschrijving
Eerste meetjaar: Het jaar waarin de eerste metingen (gegevensverzameling) voor deze gegevensbron hebben plaatsgevonden. 2001
Meest recente meetjaar: Meest recente jaar waarin metingen (gegevensverzameling) voor deze gegevensbron hebben plaatsgevonden. 2013
Is de meting/registratie nog operationeel: Worden nog steeds gegevens verzameld? Ja
Regelmaat: Regelmaat waarmee de gegevens worden verzameld. Dagelijks
Opdrachtgever:
  • Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)
  • Julius Centrum UMC
Belangrijkste financier(s):
  • Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)
  • UMC Utrecht
Financier is overheid: Is een overheid een financier van de gegevensbron? Ja
Datum laatste wijziging: 17 maart 2014